Trimble Connect – Ratkaisumme infrarakentamisen tietomallipohjaiseksi projektipankiksi

Infra

Trimble Connect tarjoaa työkalut niin dokumenttien kuin tietomalliaineistojen hallintaan. Trimble Connectista erityisen hyvä työkalun infrarakentamiseen tekee se, että tietomalliaineistoja voidaan tarkastella samalla yhteisellä alustalla niin kartta kuin 3D-näkymissä. Myös hankkeen sujuvaan vuorovaikutukseen voidaan hyödyntää Trimble Connectin työkaluja.

Trimble Connect – Infran suunnitteluttamisen sekä rakennuttamisen prosessien näkökulmasta

Suunnitteluttaminen
Tilaaja voi tallettaa suunnittelun lähtötietoaineistot Trimble Connectiin, josta suunnittelija ne saa käyttöönsä. Suunnitteluhankkeen aikana suunnittelukonsultti tallettaa suunnitelmaluonnokset sekä muut hankkeen aikaiset asiakirjat ja dokumentit Trimble Connectiin, jossa ne ovat tilaajan ja sidosryhmien tarkasteltavissa. Hankkeen lopuksi suunnittelukonsultti luovuttaa tilaajan määrittämät aineistot Trimble Connectiin, jossa ne ovat tarkasteltavissa ja valmiina rakennusvaiheeseen. Tässä prosessissa suunnitelmat ovat tarkasteltavissa täysin suunnitteluohjelmistosta riippumattomalla alustalla, joka on myös yksi laadunvarmistuksen keinoista. Lisäksi tilaajan-suunnittelijan-sidosryhmien välinen kommunikointi on mahdollista hoitaa suoraan Trimble Connectissa. Tilaaja voi esimerkiksi kommentoida merkinnöin sekä tekstein suunnitelmia suoraan 3D-malliin, jolloin kommentit ovat suoraan suunnittelijan tarkasteltavissa. Monissa hankkeissa Trimble Connectin on todettu vähentävän sähköpostin määrä, kun kommunikointi hoidetaan keskitetysti suoraan projektipankissa.

Rakennuttaminen
Trimble Connectista aineistot ovat suoraan jaettavissa urakoitsijoille esimerkiksi rakennushankkeen kilpailutuksen aikana tai viimeistään urakan alkaessa. Urakoitsija saa suunnitelma- tai/ja toteutusmallit käyttöönsä ja voi näistä muodostaa omaan tuotantoonsa soveltuvia koneohjausmalleja. Koneohjausmallit urakoitsija vie omaan tuotannonohjausjärjestelmään, joko keskitettyyn ratkaisuun tai koneohjausvalmistajien pilvipalveluihin.

Koska Trimble Connect on täysin riippumaton esimerkiksi koneohjausjärjestelmistä, on se myös luonteva työkalu urakan etenemisen seurantaan sekä laatuaineiston tarkasteluun. Urakoitsija voi omassa tuotannonohjauksessa hyödyntää eri tyyppisiä työmaasovelluksia, mutta Trimble Connectiin urakoitsija luovuttaa määräajoin esimerkiksi viikoittain tai urakan maksuposteihin sidotusti toteumatietoa pisteinä, valokuvina, tietomalleina sekä dokumentteina. Näin laatuvarmistettu aineisto on tilaajan sekä valvojan tarkasteltavissa urakan aikana. Mikäli tietoa tarkastellaan suoraan urakoitsijan tuotannonohjausjärjestelmissä, joihin dataa reaaliaikaisesti muodostuu, ei aineisto ole tilaajan näkökulmasta laatuvarmistettua. Tilaajalla on koko ajan mahdollisuus tehdä vertailua alkuperäisen suunnitelmamallin (joilla urakka on tilattu) ja toteumatietojen välillä (laatuvarmistetut tiedot urakoitsijoiden toiminnanohjausjärjestelmästä).

Kommunikointi esimerkiksi suunnitelmatarpeen muutoksesta voidaan hoitaa suoraan Trimble Connect alustalla. Urakoitsija voi tehdä 3D-malliin piirto- ja tekstimerkinnän ja osoittaa merkinnän suoraan suunnittelijalle. Samoin urakoitsija voi esimerkiksi hyväksyttää tilapäiset liikennejärjestelyt suoraan hankkeen valvojalla Trimble Connectissa.

Perinteisesti rakentamishankkeen lopuksi urakoitsija on luovuttanut hankkeen toteumatiedot paperimuodossa kansioina. Toteumatiedot voidaan kuitenkin luovuttaa sähköisesti Trimble Connectin avulla, jossa tilaaja voi ne tarkistaa sekä hyväksyä sähköisesti. Lisäksi tarvittavat toteumatiedot voidaan siirtää tilaajan omaisuudenhallinnanjärjestelmiin esimerkiksi suora integraatioita hyödyntäen tai muun sovitun prosessin avulla.

Oma tuotanto
Mikäli kuntatekniikan hankkeen suunnittelu ja/tai rakentaminen hoidetaan omana tuotantona, voidaan Trimble Connectia hyödyntää myös näissä hankkeissa keskitettynä tiedonhallinnan alustana. Kunnallistekniikansuunnittelija voi tallettaa suunnitelmat Trimble Connectiin, josta oman tuotannon rakentamishenkilöstö saa suunnitelma-aineistot käyttöönsä sekä tarkasteltaviksi suoraan työmaalla mobiililaitteilla. Työmaalta voidaan ottaa valokuvia, jotka tallentuvat suoraan Trimble Connectiin, jossa suunnittelija voi niitä suoraan tarkastella. Tuotanto voi tallettaa toteumatietoa Trimble Connectiin, josta se on siirrettävissä hankkeen päättyessä omaisuudenhallinnanjärjestelmiin sovitun prosessin mukaisesti.

Trimble Connect – Integraatiot sekä rajapinnat
Trimble Connectissa voidaan hyödyntää paikkatietoaineistoja taustakarttoina, joita kaupungit sekä kunnat tarjoavat WMS/WMTS-rajapinnan avulla. Näin esimerkiksi ortokuva, kantakartta sekä ajantasa-asemakaava ovat suoraan hyödynnettävissä Trimble Connectissa.

Civilpointilla on valmius kehittää asiakaskohtaisia integraatioita asiakkaan järjestelmien ja Trimble Connectin välille. Civilpoint onkin kehittänyt Trimble Connectin osalta asiakaskohtaisia integraatioita tilaajien arkistointijärjestelmiin kuten M-Files sekä Canon Therefore. Integraatioiden avulla suunnittelu- ja rakennushankkeissa kertynyt dokumentaatio saadaan talletettua sujuvasti tilaajan järjestelmiin myöhempää käyttöä varten.

Trimble Connectista on integraatiot myös Suomessa yleisesti käytössä oleviin suunnitteluohjelmistoihin Trimble Novapoint, Tekla Civil, Tekla Structures sekä Autodesk Revit. Integraatioiden avulla suunnittelijat voivat hakea aineistoa Trimble Connectista sekä tallettaa aineistoa suoraan Trimble Connectiin ilman erillisiä tiedostosiirtoja.

Trimble Connectista on suorat integraatiot myös kaupunkien sekä kuntien käytössä oleviin omaisuudenhallinnan järjestelmiin kuten Trimble Locus sekä Trimble NIS. Trimble Locus on paikkatiedon omaisuudenhallintajärjestelmä sisältäen tiedot esimerkiksi katuverkosta. Trimble NIS on vesi- ja energiahuollon verkkotietojärjestelmä, jota vesi- ja energialaitokset hyödyntävät. Integraatiot mahdollistavat tiedonsiirron suoraan omaisuudenhallintajärjestelmästä Trimble Connectiin, jolloin suunnittelijat saavat lähtötiedot käyttöönsä Trimble Connectiin. Hankkeen lopuksi integraation avulla tarvittavat tiedot voidaan siirtää työmaalta omaisuudenhallinnan järjestelmiin ilman aineistojen toimituksia esim. sähköpostilla.

Office365 integraation avulla Trimble Connectiin talletettuja Office-tiedostoja voidaan muokata suoraan selaimessa ilman, että niitä tarvitsee ladata työasemalla muokattavaksi.

Jaa

Ota yhteyttä

Kai Rautakivi

Kai Rautakivi

Asiakaspäällikkö

kai.rautakivi@arkance-systems.com

050 380 4001

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme