Usein kysytyt kysymykset

  Viimeisimmät artikkelit:

  Kuinka väylämallista saadaan piirrettyä korkeuskäyrät 21-versiolla?

  Novapoint 21 -versiossa korkeuskäyriä ei saa piirrettyä AutoCADin kautta. Korkeuskäyrät tuotetaan Novapoint Basesta.

  Korkeuskäyrät voidaan piirtää esimerkiksi tekemällä väylämallista Maanpintatehtävä. Kohdeluokat -kohdasta voidaan tarkentaa, mistä korkeuskäyrät halutaan piirtää.

  Tehtävän luonnin jälkeen voidaan valita esitystavaksi korkeuskäyrät halutulla skaalalla. Korkeuskäyrät voidaan tämän jälkeen viedä AutoCADiin.

  Miten saan tuotettua aineiston dwg-formaattiin 3D-Win Lightin avulla?

  Novapointin mukana toimitettava 3D Win Light tiedonsiirto-ohjelmisto sisältää muun muassa muuntimet dwg/dgn/dxf formaattien lukua ja kirjoitusta varten.

  Tässä ohjeessa käsitellään ns. tielaitos-ominaisuuskoodauksella olevan mittausaineiston kirjoittamista dwg-formaattiin siten, että tuloksena olevassa kuvassa on tasorakenne Novapoint-ohjelmiston käyttämän vaatimusten mukainen. Kirjoituksen yhteydessä tehdään aineistolle ominaisuuskoodimuunnos. Mikäli lähtöaineistossa on käytössä jokin muu ominaisuuskoodaus, pitää muunnostiedostoa muokata. Toinen vaihtoehto on luoda uusi kooditiedosto.

 • Luetaan mittausaineisto 3D Win Lightiin alkuperäisellä koodauksella; Tiedosto > Formaatit > Vektoritiedosto…
 • Valitaan kooditiedostoksi system_62.dat tai code_62.dat; Asetukset > Koodit…
 • Kooditiedosto, kuten muutkin 3D Win Lightin käyttäjäkohtaiset tiedostot löytyvät kansiorakenteesta Documents > 3D Light.

  Kooditiedostolla code_62.dat voidaan näyttää aineisto symboleilla. Symboliikka perustuu 3D Win Lightin kooditiedoston määrityksiin.

  Kooditiedosto system_62.dat sisältää enemmän luokituksia (mukaan lukien infrabim), mutta kohteet näytetään yksinkertaisesti pisteillä ja viivoilla.

  Mikäli kooditiedostosta löytyy aineistossa oleva koodi, nähdään tiedot pisteen tietoja kyseltäessä.

 • Valitaan Tiedosto > Formaatit > Kirjoita… ja muunnin Dwg2. Ellei muunnin ole näkyvissä valintalistassa, voidaan se lisätä valitsemalla Kirjoita –dialogissa Lisää, ja aukeavasta dialogista avaamalla kohdan Funktio -alasvetovalikko. Tiedosto tallennetaan dwg formaatiin OK -painikkeella.
 • HUOM! Mikäli lähtöaineisto sisältää useita eri pintoja (esim. 1 ja 9), ei näitä dwg-kirjoituksessa huomioida automaattisesti muuten kuin ominaisuuskoodin osalta. Tällöin pitää käyttäjän tarvittaessa jakaa aineisto pintatunnuksen mukaisiin osiin.

 • Jos piirtoasetuksia halutaan muokata, valitaan Kirjoita-dialogissa Editoi, ja määritetään muuntimeen asetukset:
 • Ohjaintiedostoksi määritetään ohjaintiedosto ominaisuuskoodien muuttamista varten. Tarvittaessa voidaan lisätä ko. ominaisuuskoodi ohjaintiedostoon ja määrittää haluttu tasovastaavuus. Jos ohjaintiedostosta ei löydy vastaavuutta lähtöaineiston ominaisuuskoodille, kirjoitetaan dwg-tiedoston tasonnimeksi lähtöaineiston ominaisuuskoodi.

  Ohjaintiedosto on tässä tapauksessa muotoa ominaisuuskoodi taso, esim.:

  Kooditiedostoksi valitaan sama tiedosto (.dat) kuin kohdassa 2.

 • Hyväksytään asetukset ja kirjoitetaan dwg.
 • Dwg-kuvassa on tasorakenne ohjaintiedoston määrityksien mukaisesti, ja symboliikka kooditiedoston mukaisesti.
 • Kooditiedoston code_62.dat mukainen dwg-tiedosto:

  Kooditiedoston system_62.dat mukainen dwg-tiedosto:

  Kuinka saan lisättyä taitepisteen tasaukseen?

  Tämä onnistuu valitsemalla geometrian suunnitteluikkunassa Editoi > Katkaise. Tätä kautta päästään syöttämään paalu missä katkaistaan. Näin saadaan kätevästi esimerkiksi lisättyä kaari oikeaan kohtaan. Toimii ainoastaan suoralla.

  Kuinka saan kirjoitettua gt-tiedoston dwg-tiedostoksi?

  Gt-tiedoston kirjoittaminen dwg-tiedostoksi onnistuu 3D Win Lightin avulla. Tarkemmat ohjeet tähän löytyvät dokumentista.

  Miksi reunapinta ei toimi Saneeraus-toiminnossa?

  Tässä tapauksesta saneerauskohdan aloitusta täytyy muuttaa lisäetäisyyksillä siten, että se jää väylärakenteen sisälle ja alkaa ennen tuota reunapintaa. Jos on tarpeen muuttaa lisäetäisyyttä eri paaluilla esim. sen vuoksi että saneerauslinja on mallin ulkopuolella, pitää tehdä uusi päällysrakennetaulukko (ottamalla esim. kopio olemassa olevasta, ja määrittämällä se halutulle paaluvälille).

  Kaikki artikkelit

  3D-lento linjaa pitkin


  Lennä pitkin reittiä 3D-näkymässä:
  Toiminto löytyy aktiivisen linjan pikavalikosta: 3D -> Lennä pitkin valittuja kohteita. Versiolla 18.2 3D-näkymä pitää olla auki, ja siinä se linja näkyvissä, jota pitkin lennetään. Uudemmilla versioilla 3D-ikkuna aukeaa automaattisesti, kun valitaan ”Lennä pitkin valittuja kohteita”.

  Alueen pintojen kirjoitus Inframodel-tiedostoon


  Alueen pintojen Inframodel-kirjoituksessa tulee olla valittuna aluepiste, jotta alueen pinnat kirjoittuvat tiedostoon.

   

  InfraBIM-nimikkeistö projektille


  Projektille kannattaa määrittää Projektin attribuutit -ikkunassa, tiedosto -> projektin attribuutit, nimikkeistöksi InfraBIM, tällöin käytetään automaattisesti InfraBIM -pintoja siellä, missä ennen on ollut määritettynä esimerkiksi päällysrakenteen alapinta. Uusimmilla versioilla luotaessa uusi projekti tulee nimikkeistöksi automaattisesti InfraBIM

   

  Kohtisuoraan liittyminen viivaan/kaareen


  Täppä tolerointiasetuksissa ’Viivan normaalipisteeseen’, lisätään ensin suoran alkupiste, sitten liikutetaan hiirtä pitkin viivaa/kaarta, jolloin kohtisuoraan kohtaan tulee punainen tolerointiruksi.

   

  Koordinaattijärjestelmät ja EPSG-koodit  Lista EPGS-koodeista liitteenä olevassa Maanmittauslaitoksen laatimassa dokumentissa. Dokumentti on Maanmittauslaitoksen tuottama, joten Civilpoint ei vastaa sen oikeellisuudesta.

  Korkeusjärjestelmät:
  3900 N2000

  5717 N60

   

  Kuinka aineistoa siirretään toiseen maastotietokantaan?


 • Tee projektille uusi maastotietokanta Projektin asetukset -dialogissa
 • Sulje dialogi
 • Valitse Novapoint > Maastotietokanta > Lue siirtotiedosto
 • Valitse Files of type -kohdasta tiedostoformaatiksi .TMG ja etsi kansio jossa alkuperäinen Maastotietokanta on
 • Avautuvassa dialogissa valitaan ulkoisesta maastotietokannasta replikoitavat ryhmät
 • Valitaan Seuraava, jolloin voidaan määrittää aktiivisen maastotietokannan ryhmät joihin tiedot replikoidaan. Vakioasetuksena on sama ryhmä kuin ulkoisessa maastotietokannassa. Painamalla oikeaa hiiren nappia aktiivisen maastotietokannan kohdalla, voit tarvittaessa valita halutun ryhmän.
 • Tämän jälkeen käytä Projektin asetukset -dialogissa maastotietokantana uutta, vanhoilla tiedoilla luotua maastotietokantaa.

  Kuinka geometria saadaan seuraamaan maastoa määrätyillä ehdoilla?


  Väylän pystygeometria voidaan asettaa seuraamaan maastoa tietyin ehdoin seuraavalla tavalla:

 • Mene Geometrian suunnitteluun > Tasauksen suunnittelu
 • Mene kohtaan Työkalut > Seuraa maastoa
 • Anna taulukkoon halutut raja-arvot ja paina OK, jolloin tasaus tulee näiden raja-arvojen mukaisesti.
 •