Tieto on aina helposti saatavilla, tallessa ja tarkkaa

Tieto on infran arvokasta pääomaa. Ohjelmistomme tukevat tiedon tallentamista ja sen hyödyntämistä kaikissa infran elinkaaren vaiheissa. Meiltä löytyy myös tiedon hallintaan tarvittavat ohjelmistot, asiantuntevat koulutukset sekä kattavat tukipalvelut ohjelmistoasiakkaillemme.

Päätuotteemme ovat suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon kehitetyt Trimblen ohjelmistot. Olemme myös Autodeskin sertifioima jälleenmyyjä, kehittäjä ja kouluttaja. Meiltä löytyy monipuolinen valikoima varusohjelmistoja sekä suunnittelua tehostavia sovelluksia.

Ohjelmistot jokaiseen infran elinkaaren vaiheeseen

Löydä juuri sinulle sopiva ohjelmisto:

Ohjelmisto:

Infrahankkeen vaihe:

Novapoint Area Planning

Novapointin kaavasuunnitteluohjelmistoja on kaksi: Novapoint Area Planning asemakaavan suunnitteluun ja Novapoint General Land Use Planning yleiskaavan suunnitteluun. Tuotteet on kehitetty suomalaisten asiakkaiden tarpeisiin ja niillä voidaan tuottaa ympäristöministeriön ohjeen mukaisia suunnitelmia. Civilpoint Kaavamerkintäeditori Civilpoint Kaavamerkintäeditori on Novapoint Area Planning ja Novapoint General Land Use Planning -ohjelmistojen käyttäjille tarkoitettu pilvipalvelu, jossa ylläpidetään ja josta haetaan suunnitteluohjelmistoon […]

Novapoint Base

Trimble Novapoint Base on Novapoint-ohjelmistoperheen perusta. Perusjärjestelmä sisältää esimerkiksi maastotietokannan, kolmioinnin, piirustustuotannon, tarvittavat perustoiminnallisuudet sekä muiden sovellusten hallinnan. Löydät Novapointin viimeisimmät asennuspaketit Trimblen sivuilta. Versioiden julkaisutiedot on koottu tuen sivustolle. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Bridge Design

Novapoint Bridge Design sisältää siltasuunnittelun 3D-mallinnustyökalut. Moduulin perustoimintoihin kuuluu siltojen 3D-mallintaminen. Tuotteesta on saatavilla myös kattavampi versio. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Civil Construction

Novapoint Civil Construction on urakoitsijan työkalu, joka on kehitetty helpottamaan rutiineja rakennusvaiheessa. Civil Constructionilla varmistetaan tiedonkulku datan käsittelyssä. Ohjelma perustuu samalle pohjalle kuin useimmat Novapoint-moduulit. Tie- tai katusuunnittelun tuottama väylämalli (VIPS) voidaan suoraan avata, tarkastella poikkileikkauksia ja 3D-väylämallia sekä tuottaa tarvitut asiat työmaalle viemällä ne suoraan väylämallista tai tietokannasta. Muita toimintoja ovat esimerkiksi määrälaskennat, dokumentointi […]

Novapoint Finnish Value Pack

Novapoint Finnish Value Pack sisältää suomalaisille Novapoint-käyttäjille lisäarvoa tuottavia ohjelmakokonaisuuksia sekä erikseen lisensoitavia ohjelmistotuotteita. Ominaisuuksina muun muassa suunnitelmapiirustusten viimeistely (tiekuvat ja apuohjelmat), kotimaisten kartoitussymbolien lisääminen, geotekniset merkinnät, johtokartan ja VID-väylägeometrioiden luku kuvaan. Lataa Finnish Value Packin asennuspaketit Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Infrastructure Design Suite

Trimble Novapoint Infrastructure Design Suite on monipuolinen ja kustannustehokas ohjelmistopaketti. Se sisältää tarvittavat moduulit katujen, väylien ja vesihuollon suunnitteluun, maastonmuotoiluun ja vihersuunnitteluun sekä tiemerkinnät ja vakioliikennemerkit. Toiminnallisuutta voidaan laajentaa muilla Novapoint-moduuleilla käyttäjän tarpeiden mukaan. Sisältyvät ohjelmistot: Novapoint Area Planning – asemakaavan suunnittelu Novapoint Base – perusjärjestelmä Novapoint Bridge Design – siltasuunnittelu Novapoint Finnish Value Pack […]

Novapoint Landscape

Novapoint Landscape -vihersuunnitteluohjelma auttaa luomaan uutta ympäristöä kaksi- ja kolmiulotteisesti. Suunnitelluista kasvi-istutuksista, kalusteista ja pintamateriaaleista saadaan kätevästi niin materiaalitiedot kuin määrätkin. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Map

Novapoint Map tarjoaa tehokkaat työkalut kartta-aineiston tuottamiseen, tiedon hallintaan ja julkaisemiseen. Ohjelmassa on monipuoliset toiminnot koordinaatistojen muunnoksiin, karttaotteisiin, KuntaGML-rajapinnat sekä pohjakartan ja ajantasa-asemakaavan julkaisutyökalut. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Railway

Novapoint Railway on asiantuntijan työkalu tehokkaaseen ratasuunnitteluun projektin jokaisessa vaiheessa. Käyttäjäystävällinen ohjelma on kehitetty yhteistyössä johtavien yksityisen- ja valtionsektorin asiantuntijoiden kanssa. Railway perustuu maakohtaisiin standardeihin, mutta siihen on myös helppo luoda omia suunnitteluparametreja. Muutamalla napin painalluksessa pystyt visualisoimaan projektisi myös kehittyneeseen 3D-malliin. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Road

Novapoint Road on tarkoitettu väyläsuunnitelmien laadintaan tonttikadusta aina korkealuokkaiseen moottoritiehen asti. Myös väylään liittyvät rakenteet, kuten liittymät, rampit ja linja-autopysäkit voidaan liittää suunnitelmaan. Tuotteesta löytyy kaksi eri versiota: Novapoint Road Standard ja Road Professional. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Road Marking

Novapoint Road Marking on joustava CAD-työkalu tiemerkintöjen suunnitteluun. Edullisella ja helppokäyttöisellä ohjelmistolla voidaan laatia Suomen tiemerkintäohjeen mukaiset viiva- ja symbolimerkinnät sekä tehdä suunnitelmasta määrälaskennat. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Road Professional

Novapoint Road on tarkoitettu väyläsuunnitelmien laadintaan tonttikadusta aina korkealuokkaiseen moottoritiehen asti. Myös väylään liittyvät rakenteet, kuten liittymät, rampit ja linja-autopysäkit voidaan liittää suunnitelmaan. Ohjelmassa on mukana myös liikennemelun laskenta. Tuotteesta löytyy kaksi eri versiota: Novapoint Road Standard ja Road Professional. Professional-versio kuuluu Novapoint Infrastructure Design Suite -ohjelmistopakettiin. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Road Signs

Novapoint Road Signs on tehokas työkalu kaikille liikenteenohjaussuunnittelua tekeville. Ohjelma sisältää Suomen tieliikenneasetuksen mukaiset vakioliikennemerkit mitoituspiirustuksineen ja portaaleineen. Laajemman merkkivalikoiman tarjoaa erikseen ostettava ohjelmisto Novapoint Road Signs Professional. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Soundings & Soundings Editor

Novapoint Soundings sisältää kaiken tarpeellisen pohjatutkimustietojen hallintaan ja hyödyntämiseen yhdyskuntasuunnittelussa. Tutkimustiedot ovat tallessa tietokannassa, josta ne voidaan hakea joko karttapohjalle, pituus- ja poikkileikkauksiin suunnittelujärjestelmässä tai julkaista karttapohjalle Internet-selaimeen. Aineistoa voidaan tulkita ja tuottaa siitä erilaisia näkymiä sekä arvioida tietojen avulla maalajirajat sekä kalliopinta. Novapoint Soundings Editor on tarkoitettu tietokannassa olevien pohjatutkimustietojen ylläpitoon, eli tietojen syöttöön, […]

Novapoint Terrain

Novapoint Terrain sisältää toiminnot maaston muotoiluun, aluetasaukseen ja taiteviivojen käsittelyyn. Moduulissa on myös reaaliaikainen luiskaviivojen laskenta ja sitä voidaan hyödyntää alue- ja maankäytön suunnittelussa. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Tunnel Design

Novapoint Tunnel (Suite) sisältää tunnelisuunnittelun 3D-mallinnustyökalut. Moduulin perustoimintoihin kuuluu tunneleiden 3D-mallintaminen. Tuotteesta on saatavilla myös kattavampi versio. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Utility Network

Novapoint Utility Network on suomalaisten suunnittelijoiden tarpeisiin tehty sovellus vesihuoltoverkostojen hallintaan. Moduulissa on työkalut vesijohto- ja viemärikarttojen hallintaan, ominaisuus- ja kuntotietojen tallentamiseen ja ylläpitoon sekä johtokartan luontiin. Pääsivu: Trimble Novapoint

Novapoint Viewer

Novapoint Viewer on maksuton katselutyökalu projektipäälliköille, työpäälliköille ja päättäjille, joiden täytyy tutkia ja kommentoida rakennushankkeen Quadri-mallia. Viewer mahdollistaa niin paikallisten kuin pilvipalvelussa olevien mallien tarkastelun, 3D-mallissa navigoinnin sekä kommenttien hallinnan ja mallin tutkimisen, mittaamisen ja analysoinnin. Easy Access -sivuston kautta voi tutkia mallia ilman erillistä ohjelmistoakin. Prosessipuu, 3D-malli ja aikajana antavat hyvän kokonaiskuvan kaikista hankkeen […]

Novapoint Water and Sewer

Novapoint Water and Sewer -ohjelmistolla luodaan tehokkaasti vesihuollon suunnitelmia. Ohjelmiston automatisoinnin avulla suunnittelija voi laatia erilaisia suunnitelmia aina mittavista vesihuoltohankkeista yksityiskohtaisiin suunnitelmiin. Pääsivu: Trimble Novapoint

Tekla Civil – Infrarakenteiden suunnittelu

Suunnittele väylämäiset ja aluemaiset infrastruktuurirakenteet jatkuvaa 3D-mallia hyödyntäen. Sovelluksella suunnitellaan kaikenlaisten väylien linjauksia ja rakenteita luonnostelusta rakennesuunnitteluun ja viimeistelyyn. Pääsivu: Tekla Civil

Tekla Civil – Maastomalli

Suorituskykyiset työkalut maastomallien hallintaan ja hyödyntämiseen. Maastomallilla voi mallintaa tehokkaasti rajoittamattoman kokoisia maastonpintatietoja. Sovellus sisältää työkalut mallien luomiseen ja muokkaamiseen perinteisistä lähtötiedoista sekä laserkeilatusta aineistosta. Pääsivu: Tekla Civil

Tekla Civil – Pohjatutkimukset

Pohjatutkimusrekisteri ja työkalut pohjatutkimustiedon hallintaan ja hyödyntämiseen. Sovellus hallitsee kaikki pohjatutkimustavat, niiden tiedot sekä monipuoliset esitystavat kartalla, 3D-näkymässä, leikkausnäkymissä sekä pohjatutkimusdiagrammeina. Pääsivu: Tekla Civil

Tekla Civil – Putkilinjojen suunnittelu

Suunnittele vesihuoltoverkosto, joka on täysin integroitavissa muuhun infrastruktuuri- ja suunnittelutietoon. Sovelluksella voit suunnitella vesijohto-, jätevesi-, kaukolämpö- ja kuivatusrakenteita, kuten kaivoja, putkia, tierumpuja, pumppaamoja ja venttiileitä. Pääsivu: Tekla Civil

Tekla Civil – Työmaatoiminnot

Mallipohjaista rakentamista tukeva sovellus maanrakennustyömaan tiedonhallintaan ja yhteistyöhön. Sovellus tarjoaa joustavuutta koneautomaatiota hyödyntävään rakentamiseen, edistymisen seurantaan ja rakentamisen laadunvarmistukseen. Pääsivu: Tekla Civil

Tekla Civil – Varuste- ja vihersuunnittelu

Helppokäyttöinen sovellus infrastruktuuriprojektien varusteiden ja viheralueiden suunnitteluun. Pääsivu: Tekla Civil

AEC Collection

Autodeskin arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja rakennusalan kokoelma tarjoaa tärkeimmät BIM-työkalut rakennus- ja yhdyskuntasuunnitteluun sekä rakennusalalle. Toimialakokonaisuuteen sisältyvät aina uusimmat ohjelmistoversiot ja päivitykset, sekä ohjelmia joita ei ole mahdollista ostaa erikseen. Kokoelma on hyvä valinta, kun tarvitset käyttöösi useamman kuin yhden Autodesk-tuotteen. Sovelluskokoelmaan kuuluu esimerkiksi AutoCAD AutoCAD Map 3D Civil 3D Infraworks Revit sekä paljon muita […]

AutoCAD

Suunnittele ja muotoile ympäröivää maailmaa! AutoCAD on monipuolinen CAD-ohjelmisto, jolla suunnittelet tarkat 2D- ja 3D-piirustukset. Luonnostele ja muokkaa 2D- ja 3D-malleja tilavuusobjektien, pintojen ja verkko-objektien avulla Lisää piirustuksiin tekstiä, mittoja, viiteviivoja ja taulukoita Mukauta lisäosilla ja ohjelmointirajapinnoilla. Autodesk is registered trademark of Autodesk, inc. The Autodesk Value Added Reseller who has published these materials is […]

Civil 3D

Suunnittele parempi yhdyskuntainfrastruktuuri! Erityisesti yhdyskuntasuunnitteluun kehitetyllä Civil 3D -tietomallinnusratkaisulla toteutat liikenne-, maankäyttö- ja ympäristöprojektit tehokkaasti. Optimoi projektien lopputulos tutkimalla ja analysoimalla useita erilaisia ideoita ja vaihtoehtoja. Voit myös hyödyntää Civil 3D -mallin tietoja paikkatietojen analysoinnissa, määrälaskennassa ja koneohjauksessa. Yhdyskuntasuunnittelu Piirtäminen ja dokumentointi Visualisointi ja analysointi Työryhmätyöskentely Autodesk is registered trademark of Autodesk, inc. The Autodesk […]

InfraWorks

Paikkatietojen ja teknisen suunnittelun tietomallinnusalusta  InfraWorks on tietomallialusta paikkatieto- ja suunnitteluaineistojen yhdistelyyn, vaihtoehtojen tarkasteluun ja esitysten tekemiseen. Se on helppokäyttöinen työkalu myös kaava- ja infraprojektien luonnosteluun ja visualisointiin. InfraWorksilla voidaan mallintaa kohteita aina yksittäisistä kortteleista kokonaisiin kaupunkeihin tai satoja kilometrejä pitkiin väyläsuunnitelmiin. Autodesk is registered trademark of Autodesk, inc. The Autodesk Value Added Reseller who […]

AutoCAD Map 3D

AutoCAD Map 3D yhdistää CAD- ja paikkatiedot. Suunnittelijat ja paikkatietoammattilaiset voivat työskennellä samojen tietojen parissa hyödyntäen paikkatietotoimintoja kätevästi suoraan suunnitteluohjelmistossa. Map 3D-työkalut sisältyvät nyt AutoCAD-ohjelmistoon. Autodesk is registered trademark of Autodesk, inc. The Autodesk Value Added Reseller who has published these materials is an independent Authorized Reseller of Autodesk products. All other company and product […]

Revit

Revit-tietomallinnusohjelmisto sisältää rakennussuunnitteluun, talotekniikan suunnitteluun, rakennesuunnitteluun ja rakentamiseen tarkoitettuja ominaisuuksia. Revit mahdollistaa kaikkien eri alojen suunnittelijoiden työskentelyn samalla alustalla, mikä parantaa yhteistyötä ja johtaa tehokkaampaan työntekoon. Autodesk is registered trademark of Autodesk, inc. The Autodesk Value Added Reseller who has published these materials is an independent Authorized Reseller of Autodesk products. All other company and […]

AutoCAD LT

AutoCAD LT -ohjelmisto on kehitetty ammattimaiseen piirtämiseen. Ohjelmisto mahdollistaa aidon DWG-yhteensopivuuden, luotettavuuden ja tehokkaat 2D-piirtotyökalut, jotka on suunniteltu maksimoimaan tuottavuutesi. Autodesk is registered trademark of Autodesk, inc. The Autodesk Value Added Reseller who has published these materials is an independent Authorized Reseller of Autodesk products. All other company and product names are trademarks or otherwise […]

3ds Max Design

3D-mallinnus- ja renderointiohjelmisto 3ds Max Design tarjoaa käyttäjille tehokkaat visualisointi-, 3D-mallinnus-, animaatio-, renderointi- ja kompositio-ominaisuudet. Luo pelimaailmoja, virtuaalitodellisuuksia tai upeita kohtauksia suunnitelmien visualisointeihin. 3ds Max -työkalujen avulla voit luoda yksityiskohtaisia ympäristöjä, objekteja ja hahmoja. Autodesk is registered trademark of Autodesk, inc. The Autodesk Value Added Reseller who has published these materials is an independent Authorized […]

Navisworks

Työkalut projektien hallintaan ja koordinointiin Navisworks-ohjelmistojen avulla saadaan tietomallit yhdistettyä yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdistetyn mallin avulla voidaan tehostaa niin osapuolten yhteistyötä kuin koordinointia ja tarkasteluakin. Yhdistetyn mallin avulla voidaan vähentää suunnittelun ja rakentamisen ongelmia. Autodesk Navisworks -tuoteperhe kattaa kolme eri tuotetta: Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Navisworks Simulate ja Autodesk Navisworks Freedom. Autodesk is registered trademark of […]

3D-Win light

Maastomittaustiedon tuottaminen ja käsittely 3D-Win on kotimainen maastomittaustiedon tuottamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu Windows-ohjelmisto. Ohjelmisto voidaan asentaa yksittäisiin tietokoneisiin tai mihin tahansa Windows-verkkoon.

AutoTURN

Ajourien mallinnus ja simulointi AutoTURN® on helppokäyttöinen ajouramallinnus- ja simulointiohjelma, jolla tarkastellaan ajoneuvojen ajoratoja tie- ja liikennesuunnitelmissa. Ohjelma säästää suunnitteluun osallistuvien katusuunnittelijoiden, aluesuunnittelijoiden, arkkitehtien, insinöörien ja konsulttien aikaa ja työtä. Helppokäyttöinen ohjelma tuottaa monipuolisia ja todellisuutta vastaavia simulaatioita, jotka perustuvat kansallisiin ajoneuvostandardeihin.

Trimble Business Center

Trimble Business Center on monipuolinen ohjelmisto suunnitelmien ja työmaatietojen hallintaan sekä 3D-aineistojen edistyneeseen käsittelyyn. Ohjelmistolla voidaan tarkastella toteutusmallien oikeellisuutta ja tarvittaessa muokata niitä koneohjaukseen ja mittaukseen soveltuviksi. Asiakas voi valita tarvitsemansa toiminnallisuudet käyttöön ohjelmiston laajasta valikoimasta. Ohjelmisto on oikea ratkaisu esimerkiksi seuraaviin käyttötarkoituksiin: Toteutusmallien ja koneohjausmallien tarkastelu ja viimeistely Parkkipaikkojen, pihojen ja muiden alueiden tasaus-/kuivatussuunnittelu […]

AssetPoint Online

Ratkaisut infra- ja kiinteistöomaisuuden pitkäaikaiseen tiedonhallintaan.

Bluebeam

Bluebeam Revu vie PDF-tiedostojen kanssa työskentelyn uudelle tasolle! Bluebeam Revu on ratkaisu, jolla luot, muokkaat, lasket sekä teet merkintöjä PDF-piirustuksiin. Ohjelmiston avulla voit lisätä PDF-tiedostoon tekstiä, symboleita, muotoja ja mittauksia riippuen tarpeestasi. Helppokäyttöinen Bluebeam soveltuu esimerkiksi määrälaskentaan, aluesuunnitteluun sekä suunnitelmien vertailuun ja kommentointiin. Määrälaskenta on nopea tehdä Revun mittaustyökaluilla sekä symbolihaulla, joka automatisoi piirustuksessa esiintyvien […]

Trimble Connect

Trimble Connect on yhteiskäyttöalusta infrahankkeiden tiedonhallintaan. Se yhdistää eri tekniikkalajien aineistot lähtötiedoista rakentamiseen, ja mahdollistaa tehokkaan tiedonjaon rakennusprojektin osapuolten välillä. Point Group -konserniin kuuluva Assetpoint Oy on julkaissut ensimmäisen integraation M-Filesin ja Trimblen ohjelmistojen välille. Yhteiskäyttö tehostaa rakennetun ympäristön tiedonhallintaa. Lue artikkeli. Trimble Connect Civilpoint Map Extension Civilpointin Trimble Connect -palvelun käyttäjäkohtaiseen kuukausimaksuun sisältyy ohjelmiston […]

Civilpoint Value Pack

Civilpoint Value Pack on lisäarvoa tuottava ohjelmistopaketti, joka toimii AutoCAD Map 3D ja Civil 3D -ohjelmistojen päällä.  Ohjelmiston tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat pohjakartan ja geoteknisten merkintöjen digitointi, suunnitelmakartan, pituusleikkausten ja muiden piirustusten viimeistelytyökalut, AutoCAD dwg-tiedostojen valmistelu Microstation-ympäristöön siirtoa varten ja Inframodel-standardin mukaisten aineistojen käsittelytoiminnot. Lataa Civilpoint Value Packin asennuspaketti

DocStarter

Automatisoi tiedon kerääminen ja asiakirjojen laatiminen DocStarter tehostaa yrityksen päivittäisiä prosesseja automatisoimalla asiakirjojen luomisen. Työmaa- tai maastokäynnistä on helppoa koostaa raportit talteen itselle tai muille toimitettavaksi. Voit ottaa työmaalta tai maastokäynniltä mobiililaitteella valokuvia ja sanella muistiinpanoja. DocStarter siirtää valokuvat ja muuttaa sanellut muistiinpanot tekstiksi valmiiseen raporttipohjaan. Myös perinteisten asiakirjojen laadinta helpottuu: DocStarterilla voi yhdistellä eri […]

Digitaalinen työmaa

Digitaalinen työmaa on tietokantapohjainen ratkaisu työmaan tiedonhallintaan. Se tarjoaa ajantasaiset suunnittelu-, toteutus- ja toteumamallit käyttöön työmaalla, mahdollistaa tarke- ja toteumatietojen hallinnan sekä mallien käytön mobiilisti. Tekla Civil -teknologiaan pohjautuvan digitaalisen työmaakonseptin tietomallia voi käyttää Työmaatoimisto- ja Maastotila -käyttöliittymien avulla. Työmaatoimistolla mallia voidaan tarkastella visuaalisesti eri näkymissä, minkä lisäksi löytyy erilaisia työkaluja massa- ja määrälaskentaan, toteutus- ja […]

GeoCalc

GeoCalc on nykyaikainen laskentaohjelmisto päivittäiseen geotekniseen suunnitteluun, ja se täyttää keskeiset geoteknisen laskennan vaatimukset. Tuote on suunniteltu suomalaisten suunnittelijoiden tarpeisiin. Kokonaisuuteen kuuluvat moduulit painuma-, tukiseinä-, stabiliteetti- ja paalulaskentaa varten. Lataa GeoCalc-asennuspaketti

Ihku-laskentapalvelu

Ihku-laskentapalvelu koostuu Ihku-kustannuslaskentajärjestelmästä ja siihen liittyvistä koulutus-, tuki- ja käyttöpalveluista. Järjestelmän tarkoitus on tarjota luotettavaa, ajantasaista ja laadukasta kustannustietoa, joka perustuu infra-alan standardeihin. Ihku-laskentapalvelu helpottaa suunnittelijan työtä ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia kustannuslaskentaan. Ihku-laskentajärjestelmän ominaisuudet: Ihku-laskentasovelluksen avulla suunnittelija voi luoda laskentoja ja raportteja hankkeilleen. Rakennusosakirjasto sisältää kustannusdatan, joka täydentyy uusilla rakennusosilla sekä päivittyvillä hinnoilla ja työsaavutuksilla. Hanketietokantaan […]

Inframodel Analyzer

Inframodel Analyzer on Civilpoint Oy:n tarjoama yksinkertainen, helppo ja maksuton verkkopalvelu, joka antaa raportin tiedoston sisällöstä. Palvelua voidaan käyttää Inframodel-tiedonsiirtoformaatin määrityksiä noudattavien tiedostojen analysointiin. Käyttäjätunnuksen luonnin ja kirjautumisen jälkeen palvelu pyytää valitsemaan analysoitavan tiedoston. Tiedostoraportista näkee helposti ja nopeasti, mitä tiedosto sisältää. Kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva Inframodel on avoin menetelmä infratietojen siirtoon. Inframodel Analyzer »

Oracle

Tiedonhallinta Novapoint-tuotteiden tiedonhallintaan käytetään Oraclen tiedonhallintatuotteita. Civilpoint on Oracle-tiedonhallintatuotteiden asiantuntija, joten saat meiltä kaikki suunnittelujärjestelmiisi tarvittavat tuotteet ja palvelut.

Trimble Novapoint

Mitä haluat suunnitella? Trimble Novapoint -suunnittelujärjestelmä kattaa kaikki infrasuunnittelun tarpeet. Novapoint-ohjelmistoperheeseen kuuluu työkaluja niin teiden, rautateiden, tunnelien, siltojen kuin vesihuollonkin suunnitteluun. Suomalaisten suunnittelijoiden tarpeisiin tehdyt sovellukset täydentävät tuoteperhettä. Novapoint Infrastructure Design Suite -ohjelmistopaketti sisältää tärkeimmät moduulit infran ja yhdyskuntatekniikan suunnitteluun. Ohjelmistot:

M-Files

M-Files tarjoaa älykkään ratkaisun tiedon ja dokumenttien hallintaan. Ohjelmisto tallentaa yhden, aina ajan tasalla olevan version jokaisesta organisaation dokumentista. Työnkulut, kuten suunnitelmien, spesifikaatioiden, ehdotusten ja piirrosten hyväksynnät, on helppo automatisoida. Tietojen tarkastaminen, hyväksyntä, tallentaminen ja jakaminen onnistuu millä tahansa laitteella. Lue lisää Assetpoint M-Files Connector for Trimble Connect -integraatiosta.  

M-Color

AutoCAD-piirustusten väritulostus M-Color on väritulostuksessa käytettävä ohjelma, jonka avulla uudet ja olemassa olevat AutoCAD-piirustukset voidaan tulostaa väreissä helposti ja tehokkaasti. M-Color tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet erilaisten suunnitelmakuvien visualisointiin tyylien ja tehosteiden avulla.

ParkCAD

Pysäköintialueiden suunnittelu ParkCAD™ mahdollistaa useiden pysäköintialueiden suunnittelun minuuteissa. Tehokas työkalu varmistaa alueen täyden hyödyntämisen. ParkCAD™:illa laadittu suunnitelma vastaa kansallisia standardeja ja asiakkaan erityisvaatimuksia esimerkiksi parkkihallien suunnittelussa. Jo olemassa olevien pysäköintialueiden tilankäyttöä voidaan tehostaa suunnittelemalla alue ohjelman avulla uudelleen.

Trimble Quantm

Mallipohjainen ratkaisu optimaalisen maastokäytävän löytämiseksi Trimble Quantm on tehokas työkalu teiden ja ratojen linjausvaihtoehtojen optimointiin. Ohjelmisto laskee automaattisesti tuhansia eri vaihtoehtoja valitulle linjausvälille – se analysoi maaperän muotoa, alueiden rajoituksia, kustannuksia ja vältettäviä alueita löytääkseen parhaat reitit ja tuottaa ne sitten käyttäjän tarkasteltavaksi selkeänä 3D-aineistona. Aineiston pohjalta on helppo valita kustannustehokkain ratkaisu.

Pointscene

Yksinkertaista rakentamisen tilannekuvan hallinta! Pointscenen pilvipalvelu tekee rakentamisen tilannekuvan hallinnasta yksinkertaista mahdollistamalla hankkeiden ilmakuva-, pistepilvi- ja muiden kartoitusaineistojen täydellisen hallinnan ja datan sujuvan yhteiskäytön eri järjestelmien välillä. Pointscenen helppokäyttöiset ratkaisut auttavat digitalisoimaan rakennushankkeita ja tekemään parempia päätöksiä datalähtöisesti ajantasaiseen tietoon perustuen. Paremman tilannekuvan avulla voidaan parantaa hankkeen tuottavuutta ja työn suunnittelua hankkeen edetessä ja näin […]

SketchUp

3D-mallinnus SketchUp on monipuolinen ja helppokäyttöinen 3D-mallinnusohjelma. Se sopii kaikille suunnittelualoille ja on yhteensopiva suosituimpien mallinnusohjelmien kanssa.

Quadri Business Premium

Ratkaisu infrahankkeiden tiedonhallintaan

Trimble SiteVision

Visualisoi tietomalliaineistoja maastossa Trimble SiteVision on uudenlainen lisätyn todellisuuden ratkaisu, jolla voit visualisoida tietomalliaineistoja senttitarkasti maastoon sovitettuna. Aineisto ladataan Trimble Connectista SiteVision-laitteelle yksinkertaisessa käyttöliittymässä. Sen jälkeen voit tarkastella esimerkiksi meluaidan sijoittumista maastoon tai kartoitettujen putkien sijaintia kadun rakenteissa. Myös rakennettujen pintojen vertaaminen suunniteltuihin on helppoa. Yhteistyössä SITECH Finlandin ja Geotrimin kanssa toimitamme Trimble SiteVisionin täysin […]

Tekla Civil

Tekla Civil on kattava tietokantapohjainen ratkaisu infrarakentamisen tietomallintamisen tarpeisiin.  Ohjelmisto sisältää työkalut tietomallien laatimiseen, suunnitelmien päivittämiseen, infrahankkeen kolmiulotteiseen tarkasteluun ja visualisointiin. Tekla Civil tarjoaa myös ratkaisut työmaalle ja valmiin hankkeen ylläpitoon. Ohjelmisto on kehitetty erityisesti Suomen markkinoille. Sovellukset:

Työmaamerkkikirjasto

Työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnittelu Civilpointin Työmaamerkkikirjasto on kehitetty työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnitteluun. Kirjasto toimii Bluebeam-ohjelmiston päällä. Pohja-aineistona voidaan käyttää kirjaston mukana toimitettavia pohjakuvia tai esimerkiksi asiakkaan itse laatimia pdf-formaatissa olevia karttoja. Ohjelma avaa myös yleisimmät kuvaformaatit kuten jpeg ja png. 

Trimble Tilos

Projektien tehokasta suunnittelua ja hallintaa! Trimble Tilos on työkalu infrahankkeiden projektinhallintaan ja aikataulutukseen. Tilos-ohjelmiston avulla projektin vaiheet ja kustannukset näkyvät selvästi, joten resurssien hallinta helpottuu. Ohjelman graafiset aika-paikkakaaviot muuttuvat dynaamisesti, kun lähtö- ja toteumatietoja muutetaan. Tätä ominaisuutta yleiset Gantt-aikataulut ja verkkodiagrammit eivät pysty tarjoamaan! Kun suunnittelun yksityiskohdat, rakentamisen haasteet ja projektiaikataulu integroidaan yhteen graafiseen näkymään, […]

Oppilaitoslisenssit

Tarjoamme opetuskäyttöön Novapoint-oppilaitoslisenssiä, joita on käytössä mm. seuraavissa oppilaitoksissa: Hämeen ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Metropolia-ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen Teknillinen yliopisto TTY Teknillinen korkeakoulu TKK Turun ammattikorkeakoulu Novapoint-opiskelijalisenssejä tarjoamme lopputyötä tekeville opiskelijoille. Lisenssejä myönnetään tapauskohtaisesti riippuen lopputyön aiheesta. Opiskelijoilla, opettajilla ja oppilaitoksilla on mahdollisuus saada ilmainen käyttöoikeus myös Autodesk-ohjelmistoihin. Lue lisää Autodeskin […]

Tieto on infran pääomaa

Tiedonhallinta

Esiselvitys

Yleissuunnittelu

Suunnittelu

Kustannusarvio & kilpailutus

Rakennussuunittelu & aikataulutus

Rakentaminen

Luovutus

Kunnossapito

Ohjelmistoräätälöinnit yksilölliseen tarpeeseen

Ohjelmistoasiantuntijamme auttavat sinua löytämään juuri tarpeitasi vastaavat ohjelmistot ja auttavat niiden käyttöönotossa. Jos kaipaat hanke- tai toimistokohtaisesti räätälöityä ohjelmistoa, sekin onnistuu. Yhdessä ohjelmistokehittäjiemme kanssa suunnittelemme ja kehitämme juuri tarpeitanne vastaavan ohjelmiston.

Ota yhteyttä

×

Kiinnostaako infra-alan tuoreimmat uutiset?

Tilaa uutiskirjeemme