Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä                
Civilpoint Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2709325-1
vaihde. (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö  
Talouspäällikkö Kirsi Palmroos
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Civilpoint Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään viestintään, asiakassuhteiden hoitoon, hallintaan ja kehittämiseen (henkilötietolain 8 § mukaisesti). Yhteystietoja voidaan käyttää tiedottamiseen, markkinointiin, asiakashistorian seurantaan sekä sähköiseen markkinointiin.

Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää asiakkaiden nimen, sähköpostiosoitteen, organisaation, tehtävän organisaatiossa, osoitteen, puhelinnumeron, sekä asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä (asiakkaalta) itseltään sekä organisaatioiden julkisista tietolähteistä, kuten internetsivuilta. Tiedot saadaan henkilöltä itseltään esimerkiksi tapaamisten tai messujen yhteydessä, käyntikorteista ja sähköpostiviestinnästä. Lisäksi tietoja voidaan saada muista ulkopuolisista lähteistä, yritysten verkkosivuilta sekä seminaareissa ja toimialaan liittyvissä tapaamisissa jne. Civilpoint Oy huolehtii  rekisterin päivittämisestä ja tarpeettomien tietojen poistamisesta rekisteristä. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto
Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö voidaan lähettää rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Tietojen päivitys
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen korjaamista. Pyyntö tehdään kirjallisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinoinnissa sekä vaatia tietonsa poistettaviksi rekisteristä.

Ota yhteyttä

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Jaa